Zdjęcie aparatu stałego W Momencie uzyskania zaplanowanego efektu czyli uzyskania prawidłowych relacji zgryzowych i prawidłowego ustawienia zębów łuku lekarze wraz z pacjentem podejmują decyzję o zdjęcie aparatu stałego. Wizyta ta polega na usunięciu zamku Ortodontyczny oraz pozostałego na szkliwie kleju za pomocą specjalny narzędzi ortodontyczny. Zalecane jest wykonanie zabiegi profilaktyczne jak skaling piaskowanie I fluoryzacja. Po zdjęciu aparatu stałego lekarz wykonaj dokładny przegląd zębów wskazane jest także wykonanie kontrolnego zdjęcia pantomograficznego. Po zdjęcie aparatu stałego wykonana zostanie retencja która może być stałe lub ruchoma. Zastosowanie retencji jest bardzo istotne dla utrzymania I ustabilizowania efektów leczenia ponieważ po zdjęciu aparatu zęby mają tendencję do” powrotów”. Dlatego tak istotny jest etap retencji leczeniu ortodontycznym. Retencja spała jest to metalowy drucik przyklejony od wewnętrznej powierzchni zębów co sprawia iż jest on całkowicie niewidoczny nie wymaga także systematyczności noszeniu gdyż przyklejony jest on nastałe, drugim rodzajem retencji jest retencja ruchoma którą pacjent zakłada codziennie na noc I na kilka godzin dziennie W tym wypadku bardzo istotna jest systematyczność noszenia retencji.